Chẩn đoán hình ảnh tại Trung Tâm Mắt Kỹ Thuật Cao Bệnh Viện Đông Đô bao gồm:

Đo thị trường

Siêu âm mắt

Chụp ảnh màu đáy mắt

Chụp cắt lớp võng mạc OCT

Chụp mạch huỳnh quang ICG

Chụp bản đồ giác mạc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *