Khách hàng sở hữu thẻ Khám Khúc Xạ tại Trung tâm Mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Đông Đô sẽ được hưởng những quyền lợi và ưu đãi như sau: 

– Miễn phí khám tổng quát
– Miễn phí khám chuyên sâu trước phẫu thuật
– Miễn phí khám cho người nhà Bệnh nhân (Tối đa 5 người áp dụng trong cùng gia đình bệnh nhân)
– Giảm 20% chi phí lắp kính
– Giảm 15% chi phí đặt Othor-K
– Giảm tối đa 10% các dịch vụ khác theo chỉ định của bác sĩ (Không bao gồm tiền thuốc, vật tư tiêu hao…)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *